Baza Urzędu Patentowego RP

Na stronie głównej Urzędu Patentowego (www.uprp.gov.pl) w zakładce „Bazy danych UPRP” (http://www.uprp.pl/patentwebaccess/databasechoose.aspx?language=polski) uzyskujemy dostęp do baz danych wszystkich praw własności przemysłowej, którymi administruje Urząd Patentowy….


Prestiż i budowanie renomy

Rejestracja znaku towarowego powinna zawsze towarzyszyć strategii budowania renomy marki. Dobra reputacja lub intensywne działania marketingowe sprawiają, że marka staje się atrakcyjna nie tylko w…