Korzyści podatkowe

Często niedocenianą korzyścią z rejestracji znaku towarowego jest możliwość uzyskania korzyści podatkowych w spółkach kapitałowych. Właściciele takich spółek w celu ograniczenia podwójnego opodatkowania swoich wynagrodzeń,…


Prawo majątkowe i licencje

Rejestracja znaku towarowego powoduje powstanie nowego prawa o majątkowym charakterze. Jednocześnie takie prawo staje się składnikiem przedsiębiorstwa w rozumieniu art. 551 Kodeksu Cywilnego. Oznacza to,…


Bezpieczeństwo

Poza możliwością zakazania używania znaku innym, rejestracja znaku towarowego gwarantuje przedsiębiorcom bezpieczeństwo używania nazwy. Zdarza się bowiem, że dwie lub więcej firm w podobnym czasie…


Legalny monopol

W wyniku rejestracji znaku towarowego w Urzędzie Patentowym przedsiębiorca nabywa prawo do wyłącznego używania znaku na terenie całej Polski. W praktyce oznacza to, że uzyskuje…