Prestiż i budowanie renomy

Rejestracja znaku towarowego powinna zawsze towarzyszyć strategii budowania renomy marki. Dobra reputacja lub intensywne działania marketingowe sprawiają, że marka staje się atrakcyjna nie tylko w…


Korzyści podatkowe

Często niedocenianą korzyścią z rejestracji znaku towarowego jest możliwość uzyskania korzyści podatkowych w spółkach kapitałowych. Właściciele takich spółek w celu ograniczenia podwójnego opodatkowania swoich wynagrodzeń,…


Prawo majątkowe i licencje

Rejestracja znaku towarowego powoduje powstanie nowego prawa o majątkowym charakterze. Jednocześnie takie prawo staje się składnikiem przedsiębiorstwa w rozumieniu art. 551 Kodeksu Cywilnego. Oznacza to,…


Bezpieczeństwo

Poza możliwością zakazania używania znaku innym, rejestracja znaku towarowego gwarantuje przedsiębiorcom bezpieczeństwo używania nazwy. Zdarza się bowiem, że dwie lub więcej firm w podobnym czasie…


Legalny monopol

W wyniku rejestracji znaku towarowego w Urzędzie Patentowym przedsiębiorca nabywa prawo do wyłącznego używania znaku na terenie całej Polski. W praktyce oznacza to, że uzyskuje…