ALERT PRAWNY: Zmiany w prawie własności przemysłowej – część 1: znaki towarowe

Zapraszamy do lektury najnowszego Alertu Prawnego, w którym omawiamy nowe przesłanki odmowy udzielenia prawa ochronnego, aspekty związane z przenoszeniem i podziałem prawa ochronnego na znak towarowy, przedłużaniem ochrony znaków towarowych, nowymi formami naruszenia prawa ochronnego na znak towarowy, odpowiedzialnością pośrednika za podrobione towary oraz związane z nowymi uprawnieniami licencjobiorcy: https://kondrat.pl/wp-content/uploads/2019/03/Alert-KONDRAT-i-Partnerzy_nowa-ustawa-prawo-własności-przemysłowej_część-1_znaki-towarowe_marzec-2019.pdf.