Apple Inc. przeciwny rejestracji znaku A.PL

W końcu sierpnia jedną z najciekawszych spraw, która stanęła na wokandzie Urzędu Patentowego RP stała się sprawa sprzeciwu złożonego przez światowego giganta technologii komputerowych – spółkę Apple Inc. wobec rejestracji przez Urząd Patentowy znaku towarowego słowno-graficznego A.PL (R-222253) o następującej szacie graficznej:

Znak ten został zarejestrowany decyzją Urzędu Patentowego RP z dnia 28 maja 2008 r. na rzecz AP.PL INTERNET S.A. dla następujących towarów i usług:

klasa 9: procesory, czytniki dla informatyki, czytniki znaków optycznych, drukarki komputerowe, dyski magnetyczne, dyski kompaktowe audio – wideo, dyski kompaktowe nośniki danych, dyski obliczeniowe, dyski optyczne, transformatory elektryczne, aparatura do przetwarzania danych, interfejsy, pamięci komputerowe, programy komputerowe ładowalne, programy komputerowe nagrane, komputerowe sterujące programy systemu operacyjnego, komputerowe oprogramowanie stałe nagrane, oprogramowanie antywirusowe, komputery, komputery przenośne podręczne, kontrolno – sterująca aparatura elektryczna, laptopy, urządzenia do ładowania akumulatorów, prostowniki prądu, mikroprocesory, konwertery, modemy, notesy elektroniczne, ogniwa elektryczne, płytki krzemowe – obwody scalone półprzewodnikowe, płytki półprzewodnikowe – chipy, półprzewodniki, monitory – hardware komputerowy, monitory – programy komputerowe, monitory obrazowe, procesory tekstu, urządzenia do przetwarzania informacji, skanery dla informatyki, przełączniki czasowe (nie do zegarów) automatyczne, przetwornice elektryczne, zasilacze, systemy awaryjnego zasilania, światłowody, panele kontrolne, listwy zasilające, wskaźniki stosowane
w elektryczności, wzmacniacze, urządzenia do zdalnego sterowania;

klasa 35: usługi świadczone przez agencje importowo-eksportowe i agencje informacji handlowej, usługi w zakresie: badania rynku, doradztwa specjalistycznego w sprawach działalności gospodarczej, dystrybucji materiałów reklamowych – próbek, druków, prospektów i broszur, pozyskiwania danych do komputerowych baz danych, komputerowego zarządzania plikami, organizowania wystaw w celach handlowych lub reklamowych, wyszukiwania informacji w plikach komputerowych dla osób trzecich, pokazów towarów, reklamy za pośrednictwem sieci komputerowej, reklamy prasowej, radiowej i telewizyjnej, promocji sprzedaży dla osób trzecich, organizowania targów w celach handlowych lub reklamowych, wyselekcjonowania z myślą o osobach trzecich komputerów i sprzętu komputerowego tak, by umożliwić konsumentom obejrzenie i dokonanie zakupu w dobrych warunkach bez uwzględnienia transportu;

klasa 42: usługi w zakresie: administrowania stronami komputerowymi sieciowymi, doradztwa w sprawach sprzętu komputerowego, instalowania oprogramowania komputerowego, doradztwa w zakresie komputerowego sprzętu, aktualizacji oprogramowania komputerowego, projektowania systemów komputerowych, powielania oprogramowania komputerów, programowania komputerów, konserwacji oprogramowania komputerowego, konwersji danych przez programy komputerowe, tworzenia i utrzymywania stron internatowych dla osób trzecich, testowania materiałów komputerowych, wypożyczania oprogramowania komputerowego;

Główne zarzuty skierowane pod adresem rejestracji znaku towarowego A.PL to konfuzyjne podobieństwo w rozumieniu art. 132 ust. 2 pkt. 2 ustawy z dnia 30 czerwca 2000 r. prawo własności przemysłowej (dalej jako p.w.p.) do następujących znaków, do których spółka Apple jest uprawniona:

– słownego znaku APPLE (R-62183) zarejestrowanego z pierwszeństwem od dnia 28 lipca 1986 r. w klasie 9 i 16 dla aparatów i instrumentów elektronicznych, wszystkie dla przetwarzania, przechowywania, odszukiwania, przesyłania, zobrazowywania, wprowadzania, wyprowadzania oraz wydruku danych, komputerów elektronicznych, terminali komputerowych oraz drukarek z nimi używanych, monitorów ekranowych, urządzeń napędów dla dysków elastycznych, modemów, aparatów sterujących dla powyższych towarów; kart, dysków, taśm i przewodów, oraz mikrochipów i obwodów elektronicznych do zapisu danych; części i osprzętu dla powyższych towarów; programów komputerowych;

– graficznego znaku (R-62184) zarejestrowanego z pierwszeństwem od dnia 28 lipca 1986 r., zastrzeżonego w klasie 9 dla towarów wskazanych jak powyżej; forma graficzna znaku przedstawia się następująco:

– graficznego znaku (R-170040) zarejestrowanego z pierwszeństwem od dnia 26 marca 2002 r. w klasie 9: komputery, zewnętrzne urządzenia komputerowe, komputery podręczne, terminale komputerowe, komputery typu osobisty asystent cyfrowy, organizatory cyfrowe, elektroniczne notatniki ekranowe, urządzenia do zapisywania, przesyłania i odtwarzania dźwięków, obrazów albo innych danych, magnetyczne nośniki danych, przenośne cyfrowe urządzenia elektroniczne, telefony, maszyny do gier komputerowych działające
z odbiornikiem telewizyjnym, mikroprocesory, płytki pamięci, monitory, wyświetlacze, klawiatury, kable, modemy, drukarki, wideofony, napędy dyskowe, kamery, oprogramowanie komputerowe, wstępnie zapisane programy komputerowe dla osobistego zarządzania informacją, oprogramowanie zarządzania bazą danych, oprogramowanie rozpoznawania znaków, oprogramowanie zarządzania dla telefonii, oprogramowanie dla poczty elektronicznej i przesyłania komunikatów, oprogramowanie dla przywoływania, oprogramowanie do synchronizacji bazy danych, programy komputerowe dla udostępniania, przeglądania i wyszukiwania “on-line” baz danych, oprogramowanie komputerowe
i sprzętowe, a mianowicie programy systemów operacyjnych, programy synchronizacji danych, i programy użytkowe do opracowywania programów narzędziowych, podręczne urządzenia elektroniczne do bezprzewodowego odbierania, przechowywania i/albo przesyłania danych, w szczególności komunikatów, i urządzenia umożliwiające użytkownikowi śledzenie albo kierowanie prywatnej wiadomości, oprogramowanie
do przekierowywania komunikatów, elektronicznej poczty internetowej i/albo innych danych do jednego albo więcej elektronicznych urządzeń podręcznych z danych przechowywanych
w tym oprogramowaniu albo dołączanych za pomocą komputera osobistego albo serwera, oprogramowanie do synchronizacji danych pomiędzy zdalną stacją albo urządzeniem
a ustaloną lub zdalną stacją albo urządzeniem, sprzęt komputerowy i zewnętrzne urządzenia komputerowe, telefaksy, automaty zgłoszeniowe oparte na telefonicznych układach wyszukiwania informacji, adaptery, płytki adapterów, złącza i sterowniki, nie zapisane komputerowe nośniki pamięci, fonty, kroje pisma, wzory i symbole pisma, układy scalone, dyski i taśmy zawierające programy komputerowe i oprogramowanie albo służące do ich zapisywania, pamięć o dostępie bezpośrednim, pamięć stała, urządzenie pamięci monolitycznej, sprzęt i oprzyrządowanie do komunikacji elektronicznej, urządzenia
i oprzyrządowanie telekomunikacyjne, gry komputerowe i elektroniczne działające
z odbiornikiem telewizyjnym, części i wyposażenie dla wszystkich wyżej wspomnianych towarów;
klasie 38: usługi telekomunikacyjne, usługi teleksowe, telegramowe i telefoniczne, wynajem, wypożyczanie elektronicznych skrzynek pocztowych, usługi zbierania i transmitowania faksmili, transmitowanie danych i informacji drogą elektroniczną, komputerową, kablową, radiową, dalekopisową, za pomocą zdalnego przesyłania znaków, poczty elektronicznej, telekopiowania, telewizji, mikrofal, promieni laserowych, nadawanie lub transmisje radiowych i telewizyjnych programów;
forma graficzna znaku przedstawia się następująco:

– wspólnotowego słownego znaku APPLE (CTM 000000753) zastrzeżonego w klasach 9, 16, 38, 41, 42;

– wspólnotowego słownego znaku APPLE (CTM 000218990) zastrzeżonego w klasach 6, 9, 14, 15, 16, 18, 20, 21, 24, 25, 26, 27, 28, 34, 41;

– wspólnotowego graficznego znaku (CTM 000000745) zastrzeżonego w klasach 9, 16, 38, 41, 42; forma graficzna znaku przedstawia się następująco:

Dodatkowym zarzutem skierowanym wobec rejestracji znaku firmy A.PL INTERNET S.A. jest zarzut wykorzystania renomy znaków spółki APPLE, tj. zarzut naruszenia art. 132 ust. 2 pkt. 3 p.w.p.

Rozprawa w niniejszej sprawie została odroczona na wniosek pełnomocnika A.PL INTERNET S.A., który wskazał na konieczność zapoznania się z obszerną dokumentacją złożoną przez pełnomocników spółki Apple.

Zdaniem wielu ekspertów z zakresu prawa znaków towarowych przedmiotowa sprawa nie jest wcale tak jednoznaczna. Z pewnością porównując warstwę fonetyczną znaków istnieje dość istotna zbieżność między wymową słowa „apple” a znakiem-domeną internetową „a.pl”. Natomiast pozostałe elementy istotne przy ocenie podobieństwa znaków przemawiają na korzyść znaku polskiej spółki. Mowa tutaj głównie o różnicach w warstwie koncepcyjnej znaków oraz przede wszystkim warstwie wizualnej. Znak A.PL posiada bogatą grafikę, która wyraźnie wyróżnia go od serii znaków firmy Apple.

Dla zaistniałego sporu również istotne jest, iż Urząd Patentowy zarejestrował szereg innych znaków towarowych zawierających w sobie termin „apple” użyty w różnych konfiguracjach:

– słowno-graficzny znak APPLE (R-110089) zgłoszony 7 czerwca 1996 r. przez firmę Delfinet Sarl Luxembourg dla towarów w klasie 5 i 16: produkty sanitarne, higieniczne i opatrunkowe zwłaszcza z papieru i celulozy; wyroby z papieru, a w szczególności papierowe chusteczki, ręczniki, serwetki i śliniaki, papier toaletowy, pieluchy z papieru lub celulozy, papierowa bielizna stołowa, bibuły i filtry papierowe, torby i torebki z papieru, papeteria; folie z tworzyw sztucznych, torby i torebki z tworzyw sztucznych; decyzja o rejestracji z 19 marca1999 r.;

– słowno-graficzny znak APPLE VINKON (R-135633) zgłoszony 17 grudnia 1998 r. przez VIN-KON S.A. z Konina w klasie 33 dla napoi alkoholowych; znak ten wygasł w dniu 17 grudnia 2008 r.;

– słowny znak APPLE (R-159579) zgłoszony 7 maja 2001 r. przez PPH Prymat Ryszard Lechowski z Jastrzębia Zdroju dla towarów w klasie 29 i 30: mięso, ryby, drób, dziczyzna, ekstrakty mięsne, konserwowe, suszone i gotowane warzywa, jaja, mleko, produkty mleczne, oleje, tłuszcze jadalne; kawa, herbata, kakao, cukier, ryż, tapioka, sago, kawa naturalna, mąka i produkty zbożowe, chleb, miód, melasa (syropy), drożdże, proszek do pieczenia, sól, musztarda, ocet, sosy (przyprawy), przyprawy; znak wygasł 7 maja 2011 r.;

– słowny znak APPLE TREE (R-183040) zgłoszony 16 marca 2004 r. przez spółkę Korona S.A. z Wielunia w klasie 4 dla świec, świeczek; decyzja o rejestracji z 6 października 2006 r.;

– słowno-graficzny znak BIG APPLE (R-241707) zgłoszony 7 października 2009 r. przez spółkę Restaurant Solutions sp. z o. o. z Gdyni w klasie 41 i 43 dla: usługi organizowania imprez sportowych, usługi informacji o imprezach rozrywkowych, informacja o rekreacji, prowadzenie nocnych klubów, planowanie przebiegu części rozrywkowej, planowanie przebiegu przyjęć w zakresie rozrywki; usługi barowe, bary szybkiej obsługi, domy turystyczne, hotele, kafeterie, kawiarnie, campingi, motele, pensjonaty, przygotowanie dań na zamówienie oraz ich dostawa, restauracje, restauracje samoobsługowe, rezerwacje hotelowe, rezerwacje kwater, snack-bary, wynajmowanie mieszkań na pobyt czasowy, wynajmowanie sal na posiedzenia, agencje zakwaterowania w hotelach, pensjonatach; decyzja o rejestracji z 6 września 2011 r.;


autor: Andrzej Przytuła

KONDRAT i Partnerzy

andrzej.przytula@kondrat.pl