Baza Urzędu Harmonizacji Rynku Wewnętrznego w Alicante (wspólnotowe znaki towarowe)

Dostęp do baz znaków towarowych uzyskujemy poprzez stronę główną OHIM(http://oami.europa.eu/ows/rw/pages/index.en.do) w zakładce „Search a Community Trade Marks”. Wyszukiwanie jest tutaj możliwe poprzez wyszukiwarkę prostą lub zaawansowaną. Wyszukiwanie proste umożliwia nam wyszukanie znaku poprzez jego nr, nazwę, typ znaku oraz ewentualną klasę klasyfikacji wiedeńskiej (w przypadku znaków graficznych). Jest to drugi typ klasyfikacji znaków. Odnosi się ona do elementów graficznych znaków i pozwala na wyszukanie znaków według nich. Domyślny sposobem wyszukiwania jest wyszukiwanie proste.

Opcja wyszukiwania zaawansowanego pozwala nam wyszukać tutaj znaki towarowe za pomocą wielu innych dodatkowych kryteriów, takich jak pełnomocnik, właściciel, klasa klasyfikacji nicejskiej, data zgłoszenia, data rejestracji, czy data publikacji. Podobnie jak w przypadku bazy krajowej możliwie jest tutaj łączenie wielu kryteriów wyszukiwania.

autor: Andrzej Przytuła

KONDRAT Kancelaria Prawno-Patentowa

andrzej.przytula@kondrat.pl