Koniec sporu o znak towarowy „iPad” w Chinach

Po 116 dniach sporu z chińskim podmiotem Shenzen Proview (Weiguan Keji) światowy gigant będzie mógł sprzedawać jeden ze swoich sztandarowych produktów na terytorium Chin.

Początek sporu przypada na początek stycznia b.r., gdy Shenzen Proview sprzeciwiła się dystrybucji na tym terytorium najnowszej wersji „iPada” powołując się na swoje wcześniejsze prawo do znaku towarowego „iPad”. Już w 2001 r. firma ta wraz ze swoim podmiotem partnerskim tajwańską spółką Proview Taipei zarejestrowała w wielu krajach świata, w tym na terytorium Chin, identyczny znak towarowy „iPad”. Tym samym w związku z przedmiotową rejestracją wszelkie prawa wyłączne do posługiwania się tą nazwą na tym terytorium posiadał uprawniony do znaku towarowego – firma Shenzen Proview. Faktem jest, że spółka Apple w 2009 r. uzyskała prawo do używania nazwy „iPad” od firmy tajwańskiej za cenę około 55 tys. dolarów, jednak nie zagwarantowała sobie pełni praw do tego znaku towarowego, które nadal pozostawały w rękach Shenzen Proview. Sprawę rozstrzygnął ostatecznie Sąd Najwyższy w Kantonie, który przyznał prawo do znaku towarowego firmie chińskiej.

Powyższe orzeczenie Sądu Najwyższego skutkowało koniecznością wypłacenia gigantycznego odszkodowania przez spółkę Apple. W wyniku zawartej ugody spółka Apple wypłaciła chińskiej firmie kwotę 60 mln złotych, która oprócz wskazanego odszkodowania jest również ceną za odkupienie praw do znaku towarowego „iPad” w Chinach. Spółka Apple zapowiedziała wznowienie na terytorium Chin sprzedaży iPad- ów już w dniu 20 lipca b.r.


autor: Andrzej Przytuła

KONDRAT i Partnerzy

andrzej.przytula@kondrat.pl