Łatwiejsze i szybsze dochodzenie roszczeń

W procesach sądowych kluczowym elementem jest udowodnienie swojego roszczenia albo braku roszczenia przeciwnika procesowego. Udowodnienie prawa do używania danego oznaczenia nie należy do najłatwiejszych. Zwłaszcza w przypadku gdy obie strony sporu posiadają dowody na pierwszeństwo do używania znaku, np. w postaci zeznań świadków. Posiadanie świadectwa ochronnego wydanego przez Urząd Patentowy jest najsilniejszym możliwym dowodem na to, że jego posiadacz ma prawo do danego znaku, licząc od daty zgłoszenia znaku do rejestracji.

Jeżeli już odejdzie problem ustalenia komu przysługuje prawo do używania danego znaku, ściganie wszelkich przejawów jego naruszenia staje się dużo szybsze i pewniejsze. Ponadto legitymowanie się prawem ochronnym często skutecznie zniechęci każdą naruszającą prawo firmę już na etapie wezwanie przesądowego. W rezultacie często spór kończy się już po pierwszej wymianie pism, bez konieczności wszczynania postępowania sądowego.

autor: Andrzej Przytuła

KONDRAT Kancelaria Prawno-Patentowa

andrzej.przytula@kondrat.pl