Loves Vittorio nowym Louis Vuitton? Nieudana blokada rejestracji znaku przez potentata modowego

Louis Vuitton nie zablokował rejestracji słowno-graficznego znaku towarowego przedstawiającego nakładające się litery “N” i “L”  w oparciu o rozpoznawalne logo „LV”. EUIPO stwierdziło, że oba znaki przeznaczone są do oznaczania identycznych towarów i wykazują umiarkowany stopień podobieństwa. Urząd wskazał, że w niniejszej sprawie nie ma ryzyka wprowadzenia w błąd, bowiem samo użycie podobnej stylizacji znaków, nie jest wystarczające, aby właściwy krąg odbiorców mógł pomyśleć, że sporne towary pochodzą od tego samego lub powiązanego gospodarczo przedsiębiorstwa.
Warto wskazać, że Louis Vuitton nie przedstawił dowodów na renomę znaku towarowego na terenie UE.