Monopol Wedla na nazwę Ptasie Mleczko?

Sprawa firmy Cadbury Wedel jest ciekawa i zarazem kontrowersyjna, ponieważ na polskim rynku jest szereg produktów o nazwie „ptasie mleczko” niekoniecznie należących do firmy Wedel. Faktem jest, że największą renomę swojego produktu ma wspominana firma, jednak w ocenie organów, przez dłuższy czas zaznaczano, że „ptasie mleczko” to jeden z wielu rodzajów wyrobów cukierniczych. Poza „wedlowskimi” ptasimi mleczkami są jeszcze, m.in. Rajskie Mleczka Goplany, Alpejskie Mleczka Kraft Foods.

Wedlowskie Ptasie Mleczko zostało wymyślone przez Jana Wedla w 1936r.. Przedsiębiorstwo walczyło o przyznanie mu prawa do nazwy „ptasie mleczko” już od dawna, jednak Urząd Patentowy nie zgodził się, ponieważ uznał, że „ptasie mleczko” to nazwa wyrobów cukierniczych a nie znak towarowy. Ponadto UP w swoich decyzjach wskazywał je jako oznaczenie rodzajowe, należące do domeny publicznej, na które żaden przedsiębiorca nie może uzyskać monopolu. Firma jednak nie zaprzestała starań. Efekt to rejestracja nazwy w Urzędzie Harmonizacji Rynku Wewnętrznego w Alicante (CTM 003475291), co sprawiło, że żaden producent nie może posługiwać się zarejestrowaną nazwą na terenie Unii Europejskiej. Wedel jednak nie poprzestał na tym.

Cała sytuacja sprawia wrażenie, iż firma Wedel wykorzystała odmienność procedury rejestrowej wspólnotowych znaków i fakt, że żaden z jego konkurentów nie zgłosił w terminie sprzeciwu. Można tutaj domniemać, że zainteresowane podmioty (konkurenci) nie wiedziały o pretendowaniu Wedla do rejestracji, co tym samym sprawiło, że sprzeciwy nie zostały wniesione.

Przedsiębiorstwa, które używają nazwy Ptasie Mleczko w swoich działaniach są żywo zainteresowane sprawą. W Rzeczpospolitej, w wywiadzie z przedstawicielem sieci Lewiatan (firma też ma w swojej ofercie „ptasie mleczko”) zaznaczono, że Lewiatan przed wprowadzeniem produktu do oferty w sprawie nazwy zasięgnął opinii kancelarii patentowej, która stwierdziła, że „ptasie mleczko” to nazwa powszechnie używana i zastrzeżenie jej jest niemożliwe.

Firma Cadbury Wedel sp. z o.o. 6 kwietnia 2006 r. zgłosiła słowny znak PTASIE MLECZKO (Z-309143) dla towarów w klasie 30. Pełnomocnik Wedla wskazał na interes prawny w tym, że wcześniejsze nieużywane znaki blokują zgłoszenie. Z kolei pełnomocnik przedsiębiorca cukierniczego Solidarność postawił pod znakiem zapytania ten interes prawny wskazując, że firma Wedel przez ponad 5 lat nie sprzeciwiała się istnieniu znaków Solidarności, to nie może domagać się ich wygaszenia. Sprawa została odroczona.


autor: Andrzej Przytuła

KONDRAT i Partnerzy

andrzej.przytula@kondrat.pl