Rodzaje i funkcje znaków

Global Brand Database

Global Brand Database (http://www.wipo.int/branddb/en/index.jsp) jest zintegrowaną bazą danych obejmującą swoim zasięgiem takie przedmioty ochrony praw własności intelektualnej, jak: znaki towarowe, nazwy pochodzenia, herby, flagi i…


Znaki towarowe zapachowe

Wśród stosunkowo zamkniętego katalogu rodzajów znaków towarowych interesującą kategorię oznaczeń stanowią znaki towarowe zapachowe. Przypomnijmy, że zgodnie z obowiązującym art. 120 ustawy prawo własności przemysłowej:…