Prawo majątkowe i licencje

Rejestracja znaku towarowego powoduje powstanie nowego prawa o majątkowym charakterze. Jednocześnie takie prawo staje się składnikiem przedsiębiorstwa w rozumieniu art. 551 Kodeksu Cywilnego.
Oznacza to, że od tej pory przedsiębiorca może takim prawem swobodnie dysponować poprzez sprzedaż (cesję) prawa do znaku czy ustawienie na nim prawa zastawu. Istotną korzyścią z posiadania rejestracji jest możliwość udzielenie licencji na znak towarowy a tym samym osiągania korzyści z wykorzystania znaku przez inne podmioty.
Warto również wspomnieć, że prawa własności przemysłowej zaliczają się do majątku osobistego małżonka pozostającego w ustroju wspólności majątkowej. Wierzyciele małżonka nie będą mogli zatem szukać zaspokojenia swojego roszczenia z praw ze znaku towarowego drugiego małżonka.

autor: Andrzej Przytuła

KONDRAT Kancelaria Prawno-Patentowa

andrzej.przytula@kondrat.pl