Prestiż i budowanie renomy

Rejestracja znaku towarowego powinna zawsze towarzyszyć strategii budowania renomy marki. Dobra reputacja lub intensywne działania marketingowe sprawiają, że marka staje się atrakcyjna nie tylko w oczach odbiorców ale również konkurencji. Praktyka pokazuje, że im większym marka cieszy się uznaniem tym więcej podmiotów próbuje na niej pasożytować. Najefektywniejszą ochronę przed takim działaniem daje właśnie rejestracja danej marki (słowa, logo lub etykiety produktu) w Urzędzie Patentowym.

Posiadanie zarejestrowanego znaku towarowego, który jest intensywnie używany lub posiada renomę zabezpiecza przed „podrejestrowywaniem” znaku przez nieuczciwą konkurencję. Praktyka pokazuje, że takie sytuacje mają miejsce, zaś unieważnienie zgłoszenia znaku dokonanego w złej wierze jest kłopotliwe, długotrwałe i kosztowne. Przez to firmy często ulegają „szantażom” i odkupują prawa do zgłoszonego znaku w zamian za święty spokój.

Warto również pamiętać, że uprawniony do zarejestrowanego znaku towarowego może używać specjalnego symbolu – tzw. r w kółku. Jego umieszczenie w otoczeniu logo firmy bez wątpienia podnosi jej wartość w oczach kontrahentów jak również odstrasza przed nieuprawnionym używaniem czy kopiowaniem znaku.