Spór Hermes v. MetaBirkin a naruszenie praw do znaku towarowego

W ostatnim czasie świat z zainteresowaniem śledzi rozwój rzeczywistości wirtualnej, odnajdując w nim coraz to nowe zagadnienia wymagające zwiększonej uwagi i będące źródłem potencjalnych problemów, z którymi przyjdzie się mierzyć różnym branżom, zwłaszcza tym dla których kluczowa jest ochrona posiadanych praw własności intelektualnej. Jednym z ciekawszych przypadków jest spór zainicjowany w ubiegłym roku przez luksusowy francuski dom mody Hermès przeciwko cyfrowemu artyście dotyczący skopiowania projektu słynnej torebki Birkin 1 poprzez emisję niezbywalnych tokenów oznaczonych jako MetaBirkin (NFT).

Celem wyjaśnienia wskazać należy, że NFT to w pewnym sensie cyfrowy zapis danych – rodzaj niewymiennego tokena kryptograficznego opartego o technologię Blockchain – wciąż stwarzającą wyzwanie dla fundamentów systemu prawa. Taki zapis cyfrowy może być przedmiotem obrotu lub sprzedaży, jako aktywo identyfikujące właściciela NFT będącego właścicielem oryginalnego pliku cyfrowego.

Mason Rothchild – artysta, którego dotyczy spór nazwał stworzone przez siebie grafiki nawiązujące do wyglądu torebki Birkin 1 nazwą “MetaBirkins”. Następnie używając tego określenia w odniesieniu do stworzonych grafik, próbował sprzedawać je w Internecie. W połowie grudnia 2021 spółka Hermès skierowała do artysty wezwanie do zaprzestania naruszeń i nakłoniła OpenSea (rynek NFT) do usunięcia aukcji. Spółka w piśmie do artysty wskazała oznaczenia zarejestrowane na jej rzecz, w tym między innymi znak “Hermès” (zarejestrowany w klasach 3, 4, 6, 8, 9, 11, 12, 14, 15, 16, 18, 20, 21, 22, 24, 25, 26, 27, 28, 34, 35, 36, 38, 40, 41, 42, 43, 44, 45), “Birkin” (w klasie 18) oraz słowno-graficzny znak przedstawiający wygląd torebki. Francuska spółka Hermès zarzuciła artyście naruszenie praw do znaku towarowego „Birkin” poprzez osłabienie jego charakteru odróżniającego oraz cybersquatting (praktyka rejestrowania domeny internetowej identycznej z nazwą znanej osoby, przedsiębiorstwa czy instytucji, i działania na szkodę znanego podmiotu). Pomimo, że znak towarowy „Birkin” został zarejestrowany dla znacznie węższej grupy towarów niż znak towarowy „Hermes”, to w dalszym ciągu odnosi się do torebek jako produktów fizycznych. Dom mody zarzucił artyście wykorzystanie nazwy MetaBirkin oraz wyglądu torebki Birkin 1 w celu promocji swoich tokenów NFT, jak i swojej strony internetowej metabirkin.com.

Rothschild twierdzi, że “nie ma nic bardziej kultowego niż torebka Hermes Birkin”, a w swoim projekcie starał się “stworzyć ten sam rodzaj iluzji, jaką [Birkin] ma w prawdziwym życiu jako towar cyfrowy”. Artyście najwyraźniej się to udało – do 6 stycznia 2022 r. łączna sprzedaż MetaBirkin NFT przekroczyła 1,1 miliona dolarów, przy czym najniższa cena MetaBirkin wynosiła 15 200 dolarów, a najwyższa 45 100 dolarów – podobnie jak cena prawdziwej torebki tej marki.

Spółka Hermès podnosi, że posługiwanie się przez artystę znakiem „MetaBirkin” prowadzi do konfuzji konsumenckiej, a także działa na szkodę renomy znaku towarowego “Birkin”.

Niemniej, zgodnie z obowiązującymi regulacjami prawnymi, znaki towarowe mają zastosowanie tylko do towarów lub usług, dla których zostały zarejestrowane. Spółka będzie więc musiała udowodnić, że renoma jej znaków towarowych zarejestrowanych dla wyrobów skórzanych obejmuje również obrazy cyfrowe oparte na wyrobach skórzanych, czyli te oferowane konsumentom pod oznaczeniem MetaBirkin. Pojawia się więc pytanie, czy Hermes zdoła wykazać, że konsumenci nie odróżnią marki Hermès oraz jej flagowej torebki Birkin 1, od cyfrowych wizerunków torebek wykorzystujących znak MetaBirkin. Rozstrzygnięcie przedmiotowego sporu pozostaje zatem interesującą kwestią.

Nie ulega jednak wątpliwości, że wirtualna rzeczywistość Metaverse zaczyna mieć spory wpływ na rozwój wielkich spółek niezależnie od tego, czy decydują się one angażować w świat fizyczny, jak i wirtualny, czy też nie.

Źródło: https://www.lexology.com/library/detail.aspx?g=1a39f3d2-09c4-4b45-9bdc-52df51e67b31

Źródło zdjęcia: https://www.pexels.com/pl-pl/


Autor: Karolina Synowiec – Kancelaria KONDRAT i Partnerzy