Ustawa z dnia 30 czerwca 2000 r. – Prawo własności przemysłowej: tekst ujednolicony

  • Ustawa z dnia 30 czerwca 2000 r. – Prawo własności przemysłowej: tekst ujednolicony (Dz. U. z 2003 r. Nr 119, poz. 1117, z 2004 r. Nr 33, poz. 286, z 2005 r. Nr 10, poz. 68 – art. 60, Nr 163, poz. 1362 – art. 29 i Nr 167, poz. 1398 – art. 144, z 2006 r. Nr 170, poz. 1217 – art. 52, 1218 – art. 106 i Nr 208, poz. 1539 – art. 46, z 2007 r. Nr 99, poz. 662 – art. 3 i Nr 136, poz. 958, z 2008 r. Nr 180, poz. 1113 – art. 2, Nr 216, poz. 1368 – art. 2 i Nr 227, poz. 1505 – art. 161 oraz z 2010 r. Nr 182, poz. 1228 – art. 127);

Tekst ustawy