Jak otrzymać dofinansowanie na zgłoszenie znaku towarowego lub wzoru przemysłowego z Funduszu SME 2024?

Informujemy, że od 22 stycznia 2024 r. istnieje możliwość ubiegania się o dofinansowanie zgłoszeń znaków towarowych i wzorów przemysłowych z Funduszu MŚP Ideas Powered (SME 2024) na rok 2024.

Ideas Powered for business SME Fund to program dotacji mający na celu pomoc małym i średnim przedsiębiorstwom (MŚP) z siedzibą w UE w ochronie ich praw własności intelektualnej. Fundusz MŚP to inicjatywa Komisji Europejskiej realizowana przez Urząd Unii Europejskiej ds. Własności Intelektualnej (EUIPO).

Możliwość złożenia wniosku posiada firma, która odpowiada definicji małego lub średniego przedsiębiorstwa, z siedzibą w kraju członkowskim UE. Zakwalifikuje się zarówno osoba prowadząca jednoosobową działalność gospodarczą jak i spółki. Może to być przedsiębiorstwo maksymalnie średnie, tj. które: zatrudnia do 250 pracowników, ma roczny obrót do 50 mln EUR a jego całkowita suma bilansowa wynosi do 43 mln EUR.

Wprowadzono dalsze ulepszenia programu i o dotację mogą ubiegać się MŚP z siedzibą na Ukrainie. W takim przypadku zwracane będą opłaty urzędowe za zgłoszenia znaków towarowych i wzorów przemysłowych, ale tylko na terenie UE.

Nieco mylące bywają niektóre nagłówki artykułów prasowych, że można uzyskać dofinansowanie 1000 EUR na zgłoszenie znaku.

Doprecyzowując, można ubiegać się o zwrot 75% poniesionych opłat urzędowych za znaki towarowe i wzory przemysłowe – za uzyskanie ochrony znaku towarowego lub wzoru w UE lub też w krajach członkowskich UE. Opłaty urzędowe za międzynarodowe znaki towarowe i wzory administrowane przez WIPO mogą podlegać zwrotowi w wysokości do 50%.

Przykładowo jeśli opłaty urzędowe za zgłoszenie unijnego znaku towarowego wyniosą 1050 EUR, to można się domagać zwrotu kwoty 787,50 EUR (75% opłaty urzędowej). Zatem prawie 213 EUR pozostanie do wydania, ale na ewentualne kolejne zgłoszenie przez ten sam podmiot znaku towarowego czy wzoru przemysłowego.

Wnioski można składać od 22/01/2024 do 06/12/2024. Decyzja jest wydawana w ciągu w ciągu 15 dni roboczych od daty złożenia kompletnego wniosku. Czyli pod warunkiem, że nie było wezwań ze strony przedstawiciela SME Fund o korektę danych czy przedłożenie dodatkowych dokumentów. Ilość środków jest ograniczona, więc dotacje przyznaje się zgodnie z kolejnością zgłoszeń.

W danym roku każde MŚP może ubiegać się o jeden bon na dofinansowanie. Bon jest ważny przez 2 miesiące. Z możliwością przedłużenia o kolejne dwa miesiące. W tym czasie należy dokonać zgłoszenia znaku czy wzoru oraz wystąpić o zwrot poniesionych opłat urzędowych. Inaczej bon wygaśnie. Bon przypisany jest do konkretnego podmiotu podanego we wniosku. Jedno dofinansowanie można wykorzystać na kilka zgłoszeń znaków czy wzorów.

Zwracamy uwagę, że należy zachować następującą kolejność działań:

1) złożenie elektronicznie na portalu EUIPO wniosku o dotację;

2) poczekanie na otrzymanie decyzji o przyznaniu dotacji;

3) zgłoszenie znaku / wzoru oraz uiszczenie opłaty urzędowej za zgłoszenie (dopiero po otrzymaniu pozytywnej decyzji o przyznaniu dotacji);

4) złożenie wniosku do EUIPO o zwrot poniesionych opłat urzędowych.

Przypominamy, że jeszcze przed złożeniem wniosku o dofinansowanie należy wybrać konkretną strategię ochrony własności intelektualnej. Trzeba ustalić jakiego znaku towarowego (lub znaków) będzie dotyczyć zgłoszenie/a oraz na jakim terytorium będą oferowane wybrane towary czy usługi. Przed zgłoszeniem warto też dokonać oceny zdolności rejestracyjnej oznaczenia, ponieważ w przypadku otrzymania decyzji o odmowie rejestracji opłaty urzędowe nie zostaną zwrócone.

Następnie należy przygotować wszystkie dokumenty wymagane do złożenia kompletnego wniosku o dofinansowanie:  zaświadczenia ze stosownego rejestru, deklaracji dla przedstawiciela (wzór dostępny na stronie EUIPO), zaświadczenia VAT/ TIN oraz wyciągu bankowego firmy wnioskodawcy (w EUR z numerem IBAN oraz kodem SWIFT).

Jeśli potrzebują Państwo pomocy w powyższym zakresie, zapraszamy do kontaktu z Kancelarią – biuro@kondrat.pl


Autorzy:

Andrzej Przytuła, partner, adwokat, Kancelaria KONDRAT i Partnerzy, biuro@kondrat.pl

Natalia Basałaj, radca prawny, Kancelaria KONDRAT i Partnerzy, biuro@kondrat.pl