Legalny monopol

W wyniku rejestracji znaku towarowego w Urzędzie Patentowym przedsiębiorca nabywa prawo do wyłącznego używania znaku na terenie całej Polski. W praktyce oznacza to, że uzyskuje monopol na używanie swojego znaku w obrocie gospodarczym.
Co istotne, właściciel takiego znaku może zakazać innym używania nie tylko znaku identycznego ale również podobnego do zarejestrowanego. Jest to bardzo istotna funkcja znaku towarowego, która wzmacnia atrakcyjność systemu ochrony znaków towarowych. Przedsiębiorca ma prawo zakazać używania nazwy podobnej, jeśli ta powoduje ryzyko wprowadzenia klientów w błąd. Warto zaznaczyć, że wystarczające do stwierdzenie naruszenia znaku jest jedynie potencjalne ryzyko wprowadzenia w błąd, nie trzeba zatem udowadniać rzeczywistego mylenia znaków przez klientów.

autor: Andrzej Przytuła

KONDRAT Kancelaria Prawno-Patentowa

andrzej.przytula@kondrat.pl