“Sądy do spraw własności intelektualnej w 2020 r.”

Rzeczpospolita opublikowała artykuł autorstwa Andrzeja Przytuły i Agaty Stachowiak “Sądy do spraw własności intelektualnej w 2020 r.”. Prawnicy omawiają kluczowe rozwiązania projektu ustawy, która wejdzie w życie prawdopodobnie w pierwszym kwartale 2020 r:

– utworzenie wyspecjalizowanych sądów zajmujących się sprawami z zakresu prawa autorskiego i praw pokrewnych, własności przemysłowej oraz powiązanych z nimi sprawami dotyczącymi nieuczciwej konkurencji, a także szczególnymi sprawami o ochronę dóbr osobistych
– wprowadzenie przymusu zastępowania stron w postępowaniu w sprawach własności intelektualnej przez adwokatów, radców prawnych lub rzeczników patentowych
– regulacje dotyczące rozpoznawania wniosków o zabezpieczenie środków dowodowych, o wyjawienie i dostarczenie środka dowodowego, o wezwanie do udzielenia informacji
– regulacje dotyczące szczególnych rodzajów powództwa, tj. powództwa wzajemnego i powództwa o ustalenie, że określone czynności nie naruszają określonego patentu, dodatkowego prawa ochronnego, prawa ochronnego lub prawa z rejestracji.

Artykuł jest dostępny w wersji w pdf: https://kondrat.pl/wp-content/uploads/2019/11/RP_Andrzej-Przytuła-i-Agata-Stachowiak_sądy-IP_22.11.2019.pdf  oraz na portalu RP: https://www.rp.pl/Firma/311219966-Sady-do-spraw-wlasnosci-intelektualnej-w-2020-roku.html