Fast Track

Tryb Fast Track w UPRP

17 marca 2021 r. Urząd Patentowy RP wprowadził dla zgłaszających ubiegających się o udzielenie prawa ochronnego na znak towarowy oraz prawa z rejestracji na wzór przemysłowy możliwość skorzystania z trybu…