Bazy znaków towarowych- dlaczego warto przed zgłoszeniem przejrzeć ich zasoby?

Bardzo pomocnym w projektowaniu biznesu opartego na promocji logo, czy produktu chronionego znakiem towarowym jest przeszukanie urzędowych baz danych. Warto bowiem wpierw uzyskać informacje, czy proponowana przez nas nazwa lub logo nie są już chronione jakimś prawem własności przemysłowej. Unikniemy w ten sposób zbędnych kosztów i czasu na angażowanie się w przedsięwzięcie, które z góry będzie skazane na niepowodzenie z uwagi na istniejące wcześniejsze prawa osób trzecich. Unikniemy w ten sposób również ewentualnych procesów o naruszenie praw. Również uzyskamy informację, czy posiadany przez nas produkt spełnia kryterium nowości. Odpowiednie bazy danych chronionych praw własności przemysłowej zawierają niemal, że wszystkie urzędy odpowiedzialne za zgłoszenia oraz rejestrację tych praw.

Także zwykłe wyszukiwarki internetowe (google.com, bing.com) pozwolą nam dokonać odpowiedniego przeszukania i znalezienia ewentualnych oznaczeń kolizyjnych dla naszego znaku.

autor: Andrzej Przytuła

KONDRAT Kancelaria Prawno-Patentowa

andrzej.przytula@kondrat.pl