CORAZ WIĘCEJ ZGŁOSZEŃ W WIPO

Światowa Organizacja Własności Intelektualnej (WIPO) opublikowała statystyki dotyczące korzystania z międzynarodowych systemów ochrony IP w 2017 roku, w tym także z systemu madryckiego w zakresie znaków towarowych. Dane pokazują wzrost rejestracji międzynarodowych marek, z których przeważająca ilość pochodzi z Chin, Rosji i Wielkiej Brytanii. Jak wynika z przedstawionych statystyk, w 2017 roku dokonano aż 56.200 zgłoszeń znaków międzynarodowych, co stanowi wzrost o 5% w porównaniu z rokiem 2016. Zestawiając powyższe dane z danymi z poprzednich lat, widoczna jest tendencja coraz częstszego korzystania z systemu madryckiego. Najwięcej zgłoszeń odnotowano dla znaków służących do oznaczania towarów i usług takich jak: komputery i urządzenia elektroniczne (9,8 %), usługi dla biznesu (7,9%), usługi technologiczne (6,2%), usługi rekreacyjne, edukacyjne i szkoleniowe (4,7%) i farmaceutyki (4,5%).
Biorąc za kryterium kraj pochodzenia wnioskodawcy, w rankingu przodowały Stany Zjednoczone z liczbą 7.884 zgłoszeń międzynarodowych. Kolejną pozycję zajęły Niemcy (7.316). Największy wzrost zgłoszeń został odnotowany dla wniosków z Chin (5.230), bowiem aż o 36,3% w porównaniu do roku poprzedniego. Większą liczbę zgłoszeń dokonano również w Rosji (26,9%), Korei Południowej (9,8%) i Wielkiej Brytanii (9,3%). Z drugiej strony w niektórych krajach zauważono znaczny spadek liczby wniosków składanych przez system madrycki. Mniejsza liczba zgłoszeń wystąpiła m.in. we Włoszech (-6,6%), Holandii (-5,8%) i Austrii (-4,9%).
Liderem zgłoszeń jest firma L’Oreal, która zajęła pierwsze miejsce, dokonując w 2017 r. aż 198 zgłoszeń międzynarodowych (tj. o 48 zgłoszeń więcej niż w 2016 r.). Drugie miejsce przypadło węgierskiej spółce biotechnologicznej – Richter Gedeon Nyrt z 117 zgłoszeniami (o 100 więcej niż w 2016 r.). Trzecie miejsce zajęła spółka ADP Gauselmann z 104 zgłoszeniami.
Poza wzrostem zgłoszeń międzynarodowych znaków towarowych dostrzeżono również większą ilość rejestracji wzorów przemysłowych w systemie haskim. W 2017 r. złożono aż 19.499 wniosków z wykorzystaniem systemu haskiego, czyli o 3,8% więcej niż w porównaniu z rokiem poprzednim. W tym zakresie ranking został zdominowany przez wnioskodawców z Korei Południowej – pierwsze miejsca zajęły firmy Samsung (762 zgłoszeń) i LG (668 zgłoszeń). Kolejne miejsca w rankingu przypadły firmom Fonkel Meubelmarketing z Holandii (490 zgłoszeń), Procter & Gamble (488 zgłoszeń) i Volkswagen (369 zgłoszeń).


Autor: Ewa Niesiobędzka-Krause, Karolina Stępień,  Kancelaria KONDRAT i Partnerzy

KONDRAT i Partnerzy biuro@kondrat.pl

źródło zdjęcia: https://en.wikipedia.org