Czy znak KRUPNIK jest znakiem opisowym?

Spółka Toorank Polska S.A. z Jasienicy wystąpiła o unieważnienie prawa ochronnego na słowny znak KRUPNIK (R-97693), zarejestrowany na rzecz Destylarni Sobieski S.A. ze Starogardu Gdańskiego.

Słowny znak KRUPNIK (R-97693) został zgłoszony 7 czerwca 1993 r., w kl. 33 na wyroby alkoholowe. Został on zarejestrowany decyzją z dnia 9 września 1997 r. Uprawniony do tego znaku towarowego posiada szereg znaków słowno-graficznych z elementem KRUPNIK, m. in.: znak OLD KRUPNIK (R-59617), chroniony z pierwszeństwem od 14 czerwca 1982 r. (rejestracja: 26 kwietnia 1984 r.); znak OLD KRUPNIK (R-72364), chroniony z pierwszeństwem od 11 marca 1991 r. (rejestracja: 29 kwietnia 1993 r.); znak OLD KRUPNIK POLISH HONEY LIQUEUR (R-137350), chroniony z pierwszeństwem od 18 czerwca 2001 r. (rejestracja: 26 kwietnia 2002 r.).

Wnioskodawca w dniu 10 sierpnia 2009 r. zgłosił słowno-graficzny znak „KRUPNIK STAROPOLSKI LIKIER MIODOWO-KORZENNY PRZYGOTOWANY WEDŁUG ORYGINALNYCH RECEPTUR NA BAZIE NATURALNEGO MIODU NAJWYŻSZEJ JAKOŚCI POLSKIEGO ALKOHOLU ZBOŻOWEGO Z EKSTRAKTAMI ZIOŁOWYMI I NUTĄ WANILII” (Z-359231), w kl. 33 na napoje alkoholowe, alkohole, wódki, likiery.

Wnioskodawca postawił zarzut braku dystynktywności słownego znaku KRUPNIK, który stoi na przeszkodzie jej zgłoszeniu. Zgodnie z art. 7 ust. 1 ustawy o znakach towarowych: „Jako znak towarowy może być zarejestrowany tylko znak, który ma dostateczne znamiona odróżniające w zwykłych warunkach obrotu gospodarczego (…) Nie ma dostatecznych znamion odróżniających znak, który stanowi tylko nazwę rodzajową towaru lub informuje jedynie o właściwości, jakości, liczbie, ilości, masie, cenie, przeznaczeniu, sposobie, czasie lub miejscu wytworzenia, składzie, funkcji lub przydatności towaru, bądź inne podobne oznaczenie nie dające wystarczających podstaw odróżniających pochodzenie towaru”.

Decyzja Kolegium Orzekającego nie została jeszcze podjęta. Kolegium odroczyło wydanie decyzji w tej sprawie.


autor: Andrzej Przytuła

KONDRAT i Partnerzy

andrzej.przytula@kondrat.pl