Dźwięki jako znaki towarowe

Oznaczenia dźwiękowe mogą być uznawane za znaki towarowe, jeżeli, tak jak pozostałe znaki towarowe, posiadają zdolność odróżniającą dla towarów i usług, dla których zostały zgłoszone oraz możliwe jest ich wyrażenie w sposób graficzny. Mogą to być sygnały, dźwięki lub melodie znane bądź skomponowane na użytek rejestracji (przykładowe znaki dźwiękowe http://www.uspto.gov/go/kids/kidsound.html ).

Melodie, dźwięki, tony stosowane są od lat dwudziestych w reklamach. W związku z faktem, iż są uważane za jedną z najlepszych metod reklamowania produktu pojawiła się potrzeba ich ochrony. Już w latach 90tych pojawiły się pierwsze rejestracje dźwięków. Jednoznacznym prekursorem były kraje anglosaskie, głównie USA. W krajach UE tendencja ta nie została tak szeroko przyjęta. W niektórych krajach znaki dźwiękowe są wciąż niedozwolone.

Wyróżniamy dwa systemy ochrony znaków dźwiękowych – deskryptywny oraz będący przedstawieniem graficznym. Pierwszy wspomniany, tj. deskryptywny – identyfikuje pochodzenie dźwięku poprzez słuch, wymogiem jest opis esencji znaku. Drugi system ochrony to przedstawienie graficzne, które powinno być jasne, precyzyjne, samodzielne, przystępne, zrozumiałe, trwałe oraz precyzyjne (C-273/00 Sieckmann-Cinnamon ) pozwala na odtworzenie znaku i jego pisemną publikację.

Przykładowe przestawienie zarejestrowanego wspólnotowego znaku dźwiękowego (Znak nr 004901658) w formie sonogramu (spektogramu):

W bazie danych Urzędu Patentowego RP jest zarejestrowanych około 20 znaków dźwiękowych. Wymogiem uzyskania ochrony na melodie jest, jak już wyżej wspomniano, zobrazowanie graficzne pozwalające na jego odtworzenie. Należy przez to rozumieć dokładny zapis nutowy wraz z literami obrazującymi dźwięki artykułowane. Na etapie zgłoszenia obligatoryjnym elementem jest wskazanie rodzaju znaku, dołączenie dwóch taśm magnetofonowych oraz opis ilustrujący sposób postrzegania znaku. Od 2006 r. Urząd do spraw Harmonizacji Rynku Wewnętrznego dopuścił dołączanie plików dźwiękowych w formacie „.mp3”.

autor: Klaudia Misztal

KONDRAT Kancelaria Prawno-Patentowa

klaudia.misztal@kondrat.pl

1 Comment on "Dźwięki jako znaki towarowe"

  1. Bardzo ciekawy artykuł – oby takich więcej! gratuluje pomysłu!

Comments are closed.