Rodzaje i funkcje znaków

Znaki towarowe zapachowe

Wśród stosunkowo zamkniętego katalogu rodzajów znaków towarowych interesującą kategorię oznaczeń stanowią znaki towarowe zapachowe. Przypomnijmy, że zgodnie z obowiązującym art. 120 ustawy prawo własności przemysłowej:…Baza Urzędu Patentowego RP

Na stronie głównej Urzędu Patentowego (www.uprp.gov.pl) w zakładce „Bazy danych UPRP” (http://www.uprp.pl/patentwebaccess/databasechoose.aspx?language=polski) uzyskujemy dostęp do baz danych wszystkich praw własności przemysłowej, którymi administruje Urząd Patentowy….

Holler Box