Global Brand Database

Global Brand Database (http://www.wipo.int/branddb/en/index.jsp) jest zintegrowaną bazą danych obejmującą swoim zasięgiem takie przedmioty ochrony praw własności intelektualnej, jak: znaki towarowe, nazwy pochodzenia, herby, flagi i…